Renungan 1

Renungan …
Pada jiwa jiwa yang tak pernah mati,
Dalam safar menuju keabadian,
Yang melalui empat alam,
Alam dunia tempat perbekalan,
Bermodal ilmu mencari amalan,
Berharap rahman dan jannah tuhan,
Sahadat sebagai pondasi iman,
Sholat sebagai pilar dinul islam,
Jihad sebagai kesempurnaan,
Taqwa dan akhlaq sebagai jalan,
Doa dan harapan senjata tuan,
Zikir sebagai pengingat badan,
Wahai jiwa jiwa yang hidup merdeka,
Semoga selamat sampai tujuan.

Iklan